Maarten de Beer

The Dental Dutchman

Case 1

“Bij elke restauratieve procedure maak ik gebruik van de AquaCare. In deze specifieke casus werden 6 e.max facings geplaatst in het onderfront. Nadat de 41 en 31 waren gecementeerd zijn de 32 en 42 geïsoleerd met een B4-brinker en vervolgens gezandstraald met de AquaCare 53μm.”